Kiliseler

İZMİR KİLİSELERİ (1921 YILI) A.RUM ORTODOKS 1.Metropolithane:Cemaatin ihtiyar ve merkez ismini taşıyan iki farklı meclisi...