e Kemeraltı

Havralar

II. Abdülhamit’in 1905’te, İzmir Valisi eski Sadrazam Kamil Paşa’ya hitaben yazmış olduğu ferman uyarınca, Karataş...
927 Sokak üzerinde 73 numarada yer alan ve kuzeyinde Shalom güneybatısında Sinyora Giveret Havralarının konumlandığı...
Roşaar Havrası; Yukarı Karataş’da 281 Sokak’da konumlanmaktadır. 20.yy’ın başlarında inşa edilmiştir. 281 Sokak’tan üç basamak...
Hahamhane binası 1840 yılında Viyanalı Rotşild ailesinin desteği ile kuruldu. Hahamhane binası, bir zamanlar Hahambaşı...
Kaal Kadoş Havrası, Yahudi cemaatinin Kemeraltı yerleşimi dışına yayılmaları sonucunda Karşıyaka’ya yerleşen Yahudilerin ibadet mekânı...
İzmir Yahudileri ve Yahudilere Ait Dini Yapılar Yahudilerin Anadolu’ya gelme tarihleri milattan önceye dayanmaktadır. Büyük...
Şaar Aşamayim Havrası, Yahudi cemaatinin Kemeraltı yerleşimi dışına yayılmaları sonucunda Alsancak’ta yerleşen Yahudilerin ibadet mekânı...
Geçmişte Aydın’dan İzmir’e gelen Museviler ’in ibadet ettiği bir mekan olarak kullanılan Şalom ( Aydınlılar)...
İzmir’in mimari ve kültürel hafızasında önemli bir yer kaplayan Havra Sokağı’nda gezerken Signora Giveret Sinagogu’nu...
Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Portekiz Sinagogu’nun, Portekiz’den gelen Museviler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. 17....
Foresteros (Orahim) Sinagogu Yapı, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde 927 sokak no:75’de yer almaktadır. Foresteros (yabancılar)...
17.yüzyılda inşa edilen Hevra Sinagogu, İzmir’in en eski sinagoglarından biridir. 1838 yılında Haces kardeşler tarafından...
“Hayat Ağacı” anlamına gelen Etz Hayim Sinagogu, İzmir’de yapılan ilk sinagogdur. Bizans dönemine ait olduğu...
İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı içindeki Bikur Holim Sinagogu‘nun girişi İkiçeşmelik Caddesi üzerinde no:40’da yer almaktadır....
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kentin kültürel mirasına yeniden kazandırılan Beit İllel Sinagogu yakın...
Bahçeli Havra / Musevi Cemaat Evi 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğu bilinen Bahçeli Havra,...
Algazi ailesi tarafından 1724 yılında yaptırılan Sinagog, Karataş semtinde bulunan Beth İzrael Sinagogu’ndan sonra İzmir’deki...
Havra Sokağı’nın etrafında, dokuz sinagog ile bir “cemaat evi” bulunuyor. Bu 10 tarihi bina da...