e Kemeraltı

Nümismatik

1974 çe 0,25 1 2 5 1975 çe 0,25 0,5 1 1,5 1976 çe 0,25...
1960 çe 1 10 25 75 1961 çe 1 15 35 100 1962 çe 1...
1937 Gümüş 25 60 75 1938 Gümüş 75 15 225 1939 Gümüş 25 60 75...
1935 Gümüş 25 45 75 1936 Gümüş 20 30 50 1937 Gümüş a 40 65...
1341 Nikel 1926 Nikel 1928 Nikel 1928 Nikel 1928 1935 Gümüş 15 35 50 1936...
1340 Bronz 1340 Bronz 1340 1341 1341 Bronz 1926 Bronz 1926 Bronz 1928 Bronz 1935...
1340 Bronz 1341 Bronz 1926 Bronz 1928 Bronz 1935 Nikel 10 50 100 1936 Nikel...
1948 Pirinç 0,5 1 3 8 1949 Pirinç 0,5 1 3 8 1950 Pirinç a...
1940 Bronz 2,5 8 15 1941 Bronz 2,5 8 15 1942 Bronz 2,5 8 15
1935 Nikel 15 30 45 1936 Nikel 10 25 35 1937 Nikel 10 25 35...
10 para 1940 Bronz 30800000 0,3 0,5 1 2 10 para 1941 Bronz 22400000 0,3...